O Provilane


Provilan® je značka spoločnosti Probiotic Group a predstavuje výsledok dokonalého spojenia vedy a prírody. Spoločnosť Provilan®, ktorú tvorí niekoľko radov výrobkov na starostlivosť a čistenie, chce byť partnerom zdravého a prospešného prostredia pre všetkých: ľudí, zvieratá a prírodu.

“Čistý, zdravý a bezpečný výsledok vďaka kombinácii vedy a prírody”

Naše výrobky sú založené na rovnakej dynamike: prírodné, bezpečné a kvalitné. Okrem toho zaručujú dôkladné čistenie, osviežujú atmosféru a vytvárajú príjemný pocit pohody.

Výrobky na báze probiotík

Príliš dlhé / nesprávne / používanie dezinfekčných a chemických čistiacich prostriedkov môže mať hrozivé následky a stať sa nebezpečným pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

Ako to napraviť?

Viaceré štúdie považujú používanie probiotík za serióznu alternatívu k chemickým výrobkom. Probiotiká totiž umožňujú účinné a bezpečné čistenie. Okrem toho ponúkajú niektoré prirodzené výhody, ako napríklad: čistenie, ktoré trvá niekoľko dní, aktívne odstraňovanie nepríjemných pachov atď.
Viac informácií o probiotickej hygiene..

Naše zásady

 1. Celková pohoda a dobré zdravie

  Pohoda a dobré zdravie mužov, žien, detí a zvierat sú pre nás dôležité. Preto chceme prostredníctvom každého z našich výrobkov dať každému možnosť využívať tie najlepšie výrobky na starostlivosť a čistenie.

 2. Vysoká kvalita a bezpečnosť

  Na všetky naše výrobky kladieme rovnaké požiadavky: účinnosť a bezpečnosť. Spolupracujeme s najlepšími dodávateľmi a zaviedli sme presné výrobné protokoly s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a úplne bezpečné používanie pre všetkých.

 1. Ekológia a obehové hospodárstvo

  Našou víziou je, že sme len „nájomníkmi“ tohto sveta a že ho musíme zanechať v čo najlepšom stave pre budúce generácie. Naše výrobky sú preto vyvíjané v tomto duchu: prirodzené a bezpečné pre životné prostredie.

 2. Výskum a vývoj a inovácie

  Inovácie sú pre podniky skutočnou hnacou silou a umožňujú trvalo udržateľný rozvoj. Preto kladieme veľký dôraz na výskum a vývoj (R&D), aby sme aj naďalej ponúkali výrobky schopné čo najviac uspokojiť potreby a očakávania používateľov.

Naše výrobky sa v súčasnosti distribuujú prostredníctvom rôznych kanálov v niekoľkých európskych krajinách. Zameriavame sa na sieť odborníkov (lekárov, lekárnikov, veterinárov), ako aj na účinnú distribúciu širokej verejnosti s pomocou profesionálov.


Naše výrobky a etikety rešpektujú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentochText s významom pre EHP.