TERRAA+Riešenia na báze probiotík pre septiky, vodné prostredie a priemysel


Na aký účel ?

Príčin znečistenia pôdy a vody je mnoho. Môžu byť spôsobené nesprávne riadenou ľudskou činnosťou, haváriami, únikom škodlivých produktov alebo dokonca všeobecným odpadom… Systém TERRAA+ bol navrhnutý na ochranu nášho životného prostredia a na čistenie kontaminovanej pôdy a vody. Je to súbor baktérií špeciálne vyvinutý na splnenie špecifických potrieb, ako je čistenie kontaminovaných pôd a vôd, ako aj redukcia kalov a organických látok.

Výhody našich produktov

TERRAA+ sa skladá z prospešných mikroorganizmov, známejších ako probiotiká, a zo 100 % ekologických a prírodných zložiek. Dodáva sa vo forme prášku a vysoká koncentrácia aktívnych mikroorganizmov zabezpečí stabilné mikrobiálne prostredie.

  1. Activateurs fosses septiquesÚdržba septikov
  2. Probiotiques réducteurs de matières hydrocarburesUhľovodíkový reduktor
  3. Conditionneur d'eau pour étangsČistička vody