Probiotica in de wereld van verzorging en reiniging


Probiotica: wat is dat ?

Volgens de WHO zijn probiotica levende micro-organismen die, wanneer ze in voldoende hoeveelheid worden ingenomen, een positief effect op de gezondheid hebben. Elk probioticum heeft zijn specifieke karakter en primaire werkingsmechanismen. Probiotica zijn bovendien op een vrij complexe manier ingedeeld.

“Klassieke” chemische reinigingsmiddelen en “probiotische” reinigingsmiddelen”

Het probleem

De chemische producten die we dagelijks gebruiken, zijn niet alleen gevaarlijk voor het milieu, maar werken ook hoe langer hoe minder goed. Overmatig gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen en antibiotica heeft immers geleid tot gewenning aan pathogene bacteriën die resistentie tegen verschillende chemische agentia hebben ontwikkeld. Tot overmaat van ramp zijn deze producten ook gevaarlijk voor onszelf: ze creëren een biologische onbalans en bevorderen zo het risico op bacteriële infecties. Deze laatste situatie is met name problematisch in ziekenhuizen waar bacteriën betrokken zijn bij een groot aantal nosocomiale infecties.

Onze oplossing

Regelmatig schoonmaken met probiotica! Deze actieve micro-organismen hebben een aantal bijzonderheden die zeer goed van pas komen op het gebied van reiniging:

  1. Ze zijn geheel onschadelijk voor mens en dier
  2. Ze zorgen voor een microscopische reiniging
  3. Ze elimineren het organisch afval
  4. Ze zorgen voor een gezond en veilig biologisch evenwicht
  5. Ze helpen bij het elimineren van slechte geuren
  6. Ze werken gedurende meerdere dagen

Dankzij deze kenmerken bieden ze een grondige en volledig veilige reiniging voor iedereen.

Werking

“Klassieke (chemische)” reinigingsmiddelen

Voor gebruik

Toestand van de microbiële balans vóór toepassing (41 goede bacteriën, 21 slechte en 38 lege plekken)

Toestand van de microbiële balans na gebruik van een ontsmettingsmiddel of een reiniger (12 goede bacteriën, 8 slechte & 80 lege plaatsen)

Chemische agentia vernietigen goede en slechte bacteriën en veroorzaken een disbalans van de microbiële balans.

Toestand van de microbiële balans ongeveer 1 uur na toediening (24 goede bacteriën, 41 slechte en 35 lege plaatsen)

Pathogene (= slechte) bacteriën vermenigvuldigen zich sneller dan goede bacteriën. De schaal is volledig uit balans en bevordert het risico van bacteriële infecties.

“Probiotische” reinigingsmiddelen

Voor gebruik

Toestand van de microbiële balans vóór toepassing (41 goede bacteriën, 21 slechte en 38 lege plekken)

Toestand van microbiële balans na gebruik van een probioticum gebaseerd Provilan®-product (79 goede bacteriën, 21 slechte & 0 lege ruimte)

De actieve probiotica in onze oplossingen komen om de lege locaties te bezetten en zo de microbiële balans te optimaliseren. Ze kunnen nu beginnen met hun reinigingsactie.

Toestand van de microbiële balans na enkele toepassingen van een Provilan®-product op basis van probiotica (96 goede bacteriën, 4 slechte & 0 lege ruimte)