Probiotica in de wereld van verzorging en reiniging


Probiotica: wat is dat ?

Volgens de WHO zijn probiotica levende micro-organismen die, wanneer ze in voldoende hoeveelheid worden ingenomen, een positief effect op de gezondheid hebben. Elk probioticum heeft zijn specifieke karakter en primaire werkingsmechanismen. Probiotica zijn bovendien op een vrij complexe manier ingedeeld.

“Klassieke” chemische reinigingsmiddelen en “probiotische” reinigingsmiddelen”

Het probleem

De chemische producten die we dagelijks gebruiken, zijn niet alleen gevaarlijk voor het milieu, maar werken ook hoe langer hoe minder goed. Overmatig gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen en antibiotica heeft immers geleid tot gewenning aan pathogene bacteriën die resistentie tegen verschillende chemische agentia hebben ontwikkeld. Tot overmaat van ramp zijn deze producten ook gevaarlijk voor onszelf: ze creëren een biologische onbalans. Deze laatste situatie is met name problematisch in ziekenhuizen waar bacteriën betrokken zijn bij een groot aantal nosocomiale infecties.

Onze oplossing

Regelmatig schoonmaken met probiotica! Deze actieve micro-organismen hebben een aantal bijzonderheden die zeer goed van pas komen op het gebied van reiniging:

  1. Ze zijn geheel onschadelijk voor mens en dier
  2. Ze zorgen voor een microscopische reiniging
  3. Ze elimineren het organisch afval
  4. Ze zorgen voor een gezond en veilig biologisch evenwicht
  5. Ze helpen bij het elimineren van slechte geuren
  6. Ze werken gedurende meerdere dagen

Dankzij deze kenmerken bieden ze een grondige en volledig veilige reiniging voor iedereen.